Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKINCI

Lisans
Boğaziçi Üniversitesi - 2006

Yüksek Lisans
Boğaziçi Üniversitesi - 2009

Doktora
Boğaziçi Üniversitesi - 2020

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Mehmet Akıncı, 2006 yılında lisans eğitimini ve 2009 yılında yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde, derlem incelemenin İngilizce öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerine eylem+ad söz öbeklerini öğretmedeki etkililiğini araştırmıştır. Doktorasını, 2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmıştır. Doktora tezinde, ikinci dil deneyiminin yönetici işlevlerin genişlemesi üzerindeki etkilerini ve yönetici işlevlerin ikinci dil başarısı ile ilgili yordama geçerliliğini, alan-genel perspektiften, ön-test/son-test boylamsal bir araştırma ile incelemiştir. Araştırma alanları; ikidilliliğin bilişsel etkileri, işler hafıza ve dikkat kontrolü özelinde psikodilbilim, araştırma yöntemleri ve ölçme ve değerlendirmedir. Halen, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.