Lisans Öğretim Programı

Lisans Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 03.01.2023 tarih ve 2023/01-3 sayılı karar eki        EK-4 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
LİSANS PROGRAMI (%30 İngilizce)
ÖĞRETİM PLANI
BİRİNCİ SINIF
I.YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/S T U KREDİ AKTS
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 2 3
EMB105 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 2 3
AIIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 3
EGK105 Yabancı Dil I Z 2 0 2 3
EGK101 Türk Dili I Z 3 0 3 5
EGK103 Bilişim Teknolojileri Z 3 0 3 5
ELT101 Reading Skills I Z 2 0 2 2
ELT103 Writing Skills I Z 2 0 2 2
ELT105 Listening and Pronunciation I Z 2 0 2 2
ELT107 Oral Communication Skills I Z 2 0 2 2
Toplam         22 30
          22 30
II. YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/S T U KREDİ AKTS
EMB102 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 2 3
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 2 3
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 3
EGK106 Yabancı Dil II Z 2 0 2 3
EGK102 Türk Dili II Z 3 0 3 5
ELT102 Reading Skills II Z 2 0 2 2
ELT104 Writing Skills II Z 2 0 2 3
ELT106 Listening and Pronunciation II Z 2 0 2 3
ELT108 Oral Communication Skills II Z 2 0 2 3
ELT110 Structure of English Z 2 0 2 2
Toplam         21 30
          43 60
İKİNCİ SINIF
III. YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/S T U KREDİ AKTS
EMB201 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 2 3
EMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 2 3
ELT201 English Learning and Teaching Approaches Z 2 0 2 3
ELT203 English Literature I Z 2 0 2 4
ELT205 Linguistics I Z 2 0 2 3
ELT207 Critical Reading and Writing Z 2 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli I S 2 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli I S 2 0 2 3
  Field Knowledge Elective I S 2 0 2 4
Toplam         18 30
          61 90
IV. YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/ S T U KREDİ AKTS
EMB202 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 2 3
EMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2 3
ELT202 English Teaching Programs Z 2 0 2 3
ELT204 English Literature II Z 2 0 2 4
ELT206 Linguistics II Z 2 0 2 3
ELT208 Language Acquisition Z 2 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli II S 2 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli II S 2 0 2 3
  Field Knowledge Elective II S 2 0 2 4
Toplam         18 30
          79 120
ÜÇÜNCÜ SINIF
V. YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/S T U KREDİ AKTS
EMB301 Sınıf Yönetimi Z 2 0 2 3
EMB303 Eğitimde Ahlâk ve Etik Z 2 0 2 3
ELT301 Teaching English to Young Learners I Z 3 0 3 5
ELT303 Teaching Language Skills I Z 3 0 3 5
ELT305 Language and Literature Teaching I Z 2 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli III S 2 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli III S 2 0 2 3
  Field Knowledge Elective III S 2 0 2 4
Toplam         18 30
          97 150
VI. YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/S T U KREDİ AKTS
EMB302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 2 3
EMB304 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 2 3
ELT302 Teaching English to Young Learners II Z 3 0 3 5
ELT304 Teaching Language Skills II Z 3 0 3 5
ELT306 Language and Literature Teaching II Z 2 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli IV S 2 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli IV S 2 0 2 3
  Field Knowledge Elective IV S 2 0 2 4
Toplam         18 30
          115 180
DÖRDÜNCÜ SINIF
VII. YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/S T U KREDİ AKTS
EMBE401 Öğretmenlik Uygulaması I Z 2 6 5 10
EMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 2 3
EGK401 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 2 3
ELT401 Developing Course Content in Teaching English Language Z 3 0 3 3
ELT403 Translation Z 3 0 3 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli V S 2 0 2 4
  Field Knowledge Elective V S 2 0 2 4
Toplam         19 30
          134 210
VIII. YARILI
KOD DERSİN ADI Z/S T U KREDİ AKTS
EMBE402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 5 15
EMB404 Okullarda Rehberlik Z 2 0 2 3
ELT402 Test Preparation and assessment in English Language Teaching Z 3 0 3 4
  Meslek Bilgisi Seçmeli VI S 2 0 2 4
  Field Knowledge Elective VI S 2 0 2 4
Toplam         14 30
GENEL TOPLAM         148 240
ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U KREDİ AKTS
ELT221 Language and Society S 2 0 2 4
ELT223 World Englishes and Culture S 2 0 2 4
ELT225 Pragmatics and Language Teaching S 2 0 2 4
ELT222 Coursebook Evaluation in English Language Teaching S 2 0 2 4
ELT224 Drama in English Language Teaching S 2 0 2 4
ELT321 Material Design in English Language Teaching S 2 0 2 4
ELT323 Current Approaches in English Language Teaching S 2 0 2 4
ELT322 Teaching Vocabulary in English Language Teaching S 2 0 2 4
ELT324 English in Mass Communication  S 2 0 2 4
ELT421 Assessment of Classroom Learning S 2 0 2 4
ELT423 Sociolinguistics and Language Teaching S 2 0 2 4
ELT422 Discourse Analysis Language Teaching S 2 0 2 4
ELT424 Teaching Integrated Language Skills S 2 0 2 4
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U KREDİ AKTS
EGK221 Kültür ve Dil S 2 0 2 3
EGK223 Geleneksel Türk El Sanatları S 2 0 2 3
EGK225 Ekonomi ve Girişimcilik S 2 0 2 3
EGK227 Mesleki İngilizce S 2 0 2 3
EGK229 Türk Kültür Coğrafyası S 2 0 2 3
EGK231 Yabancı Dil III S 2 0 2 3
EGK222 Kariyer Planlama ve Geliştirme S 2 0 2 3
EGK224 Türk Halk Oyunları   S 2 0 2 3
EGK226 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele  S 2 0 2 3
EGK228 Sanat ve Estetik S 2 0 2 3
EGK232 Yabancı Dil IV S 2 0 2 3
EGK321 İnsan İlişkileri ve İletişim S 2 0 2 3
EGK323 Beslenme ve Sağlık S 2 0 2 3
EGK325 Türk Sanat Tarihi S 2 0 2 3
EGK327 Türk İşaret Dili S 2 0 2 3
EGK329 Medya Okuryazarlığı S 2 0 2 3
EGK331 Yabancı Dil V S 2 0 2 3
EGK322 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi S 2 0 2 3
EGK324 Bilim Tarihi ve Felsefesi S 2 0 2 3
EGK326 Bilim ve Araştırma Etiği S 2 0 2 3
EGK328 Türk Musikisi S 2 0 2 3
EGK332 Yabancı Dil VI S 2 0 2 3
MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U KREDİ AKTS
EMB221 Eğitim Tarihi S 2 0 2 4
EMB223 Öğrenme Güçlüğü S 2 0 2 4
EMB225 Mikro Öğretim S 2 0 2 4
EMB222 Eğitimde Proje Hazırlama S 2 0 2 4
EMB224 Eğitim Hukuku S 2 0 2 4
EMB226 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu S 2 0 2 4
EMB321 Karakter ve Değer Eğitimi S 2 0 2 4
EMB323 Eğitim Antropolojisi S 2 0 2 4
EMB325 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler S 2 0 2 4
EMB327 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme S 2 0 2 4
EMB322 Eleştirel ve Analitik Düşünme S  2 0  4
EMB324 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi S 2 0 2 4
EMB326 Eğitimde Drama S  2
EMB328 Karşılaştırmalı Eğitim S 2 0 2 4
EMB421 Çocuk Psikolojisi S 2 0 2 4
EMB423 Kapsayıcı Eğitim S 2 0 2 4
EMB425 Müze Eğitimi S 2 0 2 4
EMB427 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama S 2 0 2 4
EMB422 Eğitimde Program Geliştirme S 2 0 2 4
EMB424 Okul Dışı Öğrenme Ortamları S 2 0 2 4
EMB426 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim S 2 0 2 4
EMB428 Açık ve Uzaktan Öğrenme S 2 0 2 4
 
T: Teori          U: Uygulama    UK: Ulusal Kredi       AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
  GENEL TOPLAM   KREDİ AKTS    
  Zorunlu Dersler   116 180    
  Seçmeli Dersler   32 60    
  Toplam Kredi   148 240    
  Toplam ders sayısı   66    
  Zorunlu ders sayısı   50    
  Zorunlu Ders Toplam AKTS   75%    
  Seçmeli Ders Toplam AKTS   25%    
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders Sayısı   6    
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders Sayısı   6    
  Genel Kültür Seçmeli Ders Sayısı   4    
             
* Sarı işaretli dersler yeni eklenmiştir.