Öğretim Programı

Öğretim Programı

T.C.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

I.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu / Seçmeli

T

U

K

AKTS

EMB101

Eğitime Giriş

Z

2

0

2

3

EMB105

Eğitim Sosyolojisi

Z

2

0

2

3

AIIT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Z

2

0

2

3

EGK105

Yabancı Dil I

Z

2

0

2

3

EGK101

Türk Dili I

Z

3

0

3

5

EGK103

Bilişim Teknolojileri

Z

3

0

3

5

ELT101

Okuma Becerileri I

Z

2

0

2

2

ELT103

Yazma Becerileri I

Z

2

0

2

2

ELT105

Dinleme ve Sesletim I

Z

2

0

2

2

ELT107

Sözlü İletişim Becerileri I

Z

2

0

2

2

 

Toplam

22

0

22

30

 

 

 

 

 

 

           

II.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu / Seçmeli

T

U

K

AKTS

EMB102

Eğitim Psikolojisi

Z

2

0

2

3

EMB106

Eğitim Felsefesi

Z

2

0

2

3

AIIT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Z

2

0

2

3

EGK106

Yabancı Dil II

Z

2

0

2

3

EGK102

Türk Dili II

Z

3

0

3

5

ELT102

Okuma Becerileri II

Z

2

0

2

2

ELT104

Yazma Becerileri II

Z

2

0

2

3

ELT106

Dinleme ve Sesletim II

Z

2

0

2

3

ELT108

Sözlü İletişim Becerileri II

Z

2

0

2

3

ELT110

İngilizcenin Yapısı

Z

2

0

2

2

 

Toplam

21

0

21

30

               
               
               
               
               

III.YARIYIL

Ders Kodu

 

Ders Adı

Zorunlu / Seçmeli

T

U

K

AKTS

EMB201

Öğretim Teknolojileri

Z

2

0

2

3

EMB203

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Z

2

0

2

3

 

Meslek Bilgisi Seçmeli I

S

2

0

2

4

 

Genel Kültür Seçmeli I

S

2

0

2

3

 

Alan Eğitimi Seçmeli I

S

2

0

2

4

ELT201

İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Z

2

0

2

3

ELT203

İngiliz Edebiyatı I

Z

2

0

2

4

ELT205

Dilbilimi I

Z

2

0

2

3

ELT207

Eleştirel Okuma ve Yazma

Z

2

0

2

3

 

Toplam

18

0

18

30

 

 

 

 

 

             

IV.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu / Seçmeli

T

U

K

AKTS

EMB202

Türk Eğitim Tarihi

Z

2

0

2

3

EMB204

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Z

2

0

2

3

 

Meslek Bilgisi Seçmeli II

S

2

0

2

4

 

Genel Kültür Seçmeli II

S

2

0

2

3

 

Alan Eğitimi Seçmeli II

S

2

0

2

4

ELT202

İngilizce Öğretim Programları

Z

2

0

2

3

ELT204

İngiliz Edebiyatı II

Z

2

0

2

4

ELT206

Dilbilimi II

Z

2

0

2

3

ELT208

Dil Edinimi

Z

2

0

2

3

 

Toplam

18

0

18

30

 

 

           

 

 

V.YARIYIL

Ders Kodu

 

Ders Adı

Zorunlu / Seçmeli

T

U

K

AKTS

EMB301

 

Sınıf Yönetimi

Z

2

0

2

3

EMB303

 

Eğitimde Ahlâk ve Etik

Z

2

0

2

3

   

Meslek Bilgisi Seçmeli III

S

2

0

2

4

   

Genel Kültür Seçmeli III

S

2

0

2

3

   

Alan Eğitimi Seçmeli III

S

2

0

2

4

ELT301

 

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

Z

3

0

3

5

ELT303

 

İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I

Z

3

0

3

5

ELT305

 

Dil ve Edebiyat Öğretimi I

Z

2

0

2

3

 

Toplam

18

0

18

30

 

 

 

 

             

VI.YARIYIL

Ders Kodu

 

Ders Adı

Zorunlu / Seçmeli

T

U

K

AKTS

EMB302

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Z

2

0

2

3

EMB304

 

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Z

2

0

2

3

   

Meslek Bilgisi Seçmeli IV

S

2

0

2

4

   

Genel Kültür Seçmeli IV

S

2

0

2

3

   

Alan Eğitimi Seçmeli IV

S

2

0

2

4

ELT302

 

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II

Z

3

0

3

5

ELT304

 

İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II

Z

3

0

3

5

ELT306

 

Dil ve Edebiyat Öğretimi II

Z

2

0

2

3

 

Toplam

18

0

18

30

 

 

           

VII.YARIYIL

Ders Kodu

 

Ders Adı

Zorunlu / Seçmeli

T

U

K

AKTS

EMB401

 

Öğretmenlik Uygulaması I

Z

2

6

5

10

EMB403

 

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Z

2

0

2

3

   

Meslek Bilgisi Seçmeli V

S

2

0

2

4

EGK401

 

Topluma Hizmet Uygulamaları

Z

1

2

2

3

   

Alan Eğitimi Seçmeli V

S

2

0

2

4

ELT401

 

İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme

Z

3

0

3

3

ELT403

 

Çeviri

Z

3

0

3

3

 

Toplam

15

8

19

30

               

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.YARIYIL

Ders Kodu

 

Ders Adı

Zorunlu / Seçmeli

T

U

K

AKTS

EMB402

 

Öğretmenlik Uygulaması II

Z

2

6

5

15

EMB404

 

Okullarda Rehberlik

Z

2

0

2

3

   

Meslek Bilgisi Seçmeli VI

S

2

0

2

4

   

Alan Eğitimi Seçmeli VI

S

2

0

2

4

ELT402

 

İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama

Z

3

0

3

4

 

Toplam

11

6

14

30

 

             
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERS HAVUZU

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu / Seçmeli

T

U

K

AKTS

ELT221

Dil ve Toplum

S

2

0

2

4

ELT223

Dünya İngilizceleri ve Kültür

S

2

0

2

4

ELT225

Edimbilimi ve Dil Öğretimi

S

2

0

2

4

ELT222

İngilizce Ders Kitabı İncelemesi

S

2

0

2

4

ELT224

İngilizce Öğretiminde Drama

S

2

0

2

4

ELT321

İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı

S

2

0

2

4

ELT323

İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

S

2

0

2

4

ELT322

İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi

S

2

0

2

4

ELT324

Kitle İletişiminde İngilizce

S

2

0

2

4

ELT421

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

S

2

0

2

4

ELT423

Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi

S

2

0

2

4

ELT422

Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi

S

2

0

2

4

ELT424

Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi

S

2

0

2

4

             

 

MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERS HAVUZU

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu / Seçmeli

T

U

K

AKTS

EMB221

Eğitim Tarihi

S

2

0

2

4

EMB223

Öğrenme Güçlüğü

S

2

0

2

4

EMB225

Mikro Öğretim

S

2

0

2

4

EMB222

Eğitimde Proje Hazırlama

S

2

0

2

4

EMB224

Eğitim Hukuku

S

2

0

2

4

EMB226

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

S

2

0

2

4

EMB321

Karakter ve Değer Eğitimi

S

2

0

2

4

EMB323

Eğitim Antropolojisi

S

2

0

2

4

EMB325

Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

S

2

0

2

4

EMB327

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

S

2

0

2

4

EMB322

Eleştirel ve Analitik Düşünme

S

 2

0

 4

EMB324

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

S

2

0

2

4

EMB326

Eğitimde Drama

S

 2

EMB328

Karşılaştırmalı Eğitim

S

2

0

2

4

EMB421

Çocuk Psikolojisi

S

2

0

2

4

EMB423

Kapsayıcı Eğitim

S

2

0

2

4

EMB425

Müze Eğitimi

S

2

0

2

4

EMB427

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

S

2

0

2

4

EMB422

Eğitimde Program Geliştirme

S

2

0

2

4

EMB424

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

S

2

0

2

4

EMB426

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

S

2

0

2

4

EMB428

Açık ve Uzaktan Öğrenme

S

2

0

2

4

             

 

               

GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERS HAVUZU

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu / Seçmeli

T

U

K

AKTS

EGK221

Kültür ve Dil

S

2

0

2

3

EGK223

Geleneksel Türk El Sanatları

S

2

0

2

3

EGK225

Ekonomi ve Girişimcilik

S

2

0

2

3

EGK227

Mesleki İngilizce

S

2

0

2

3

EGK229

Türk Kültür Coğrafyası

 

 

 

 

 

EGK222

Kariyer Planlama ve Geliştirme

S

2

0

2

3

EGK224

Türk Halk Oyunları  

S

2

0

2

3

EGK226

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

S

2

0

2

3

EGK228

Sanat ve Estetik

S

2

0

2

3

EGK321

İnsan İlişkileri ve İletişim

S

2

0

2

3

EGK323

Beslenme ve Sağlık

S

2

0

2

3

EGK325

Türk Sanat Tarihi

S

2

0

2

3

EGK327

Türk İşaret Dili

S

2

0

2

3

EGK329

Medya Okuryazarlığı

 

 

 

 

 

EGK322

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

S

2

0

2

3

EGK324

Bilim Tarihi ve Felsefesi

S

2

0

2

3

EGK326

Bilim ve Araştırma Etiği

S

2

0

2

3

EGK328

Türk Musikisi

S

2

0

2

3