Program Hakkında

Program Hakkında

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği programı 2020-2021 Akademik Yılı itibariyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Program, uluslararası standartlar ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) akreditasyon kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Program, öğretmen adaylarının İngilizcelerinin geliştirilmesi için dilbilim, dil edinim, yabancı dil öğretim yöntemleri gibi alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmakta ve öğretmen adaylarına İngilizceyi yabancı dil olarak öğretebilmek için gerekli donanımı sağlamayı hedeflemektedir. Program, dâhilindeki seçmeli dersler ile öğrencilerin kültürel ve mesleki alanlarda kendilerini geliştirme olanağı sağlar.

Bölümümüz, Yabancı Diller Eğitimi kapsamında ortaya çıkan farklı teorik yaklaşımların temel kuram ve yöntemleri konusunda gerekli bilgi sahibi olan ve bunu pratiğe geçirebilen; bu alanda bilimsel araştırma yapma konusunda gerekli bilimsel altyapıya sahip, farklı dillere, kültürlere ve eğitim sistemlerine eleştirel ve bilimsel yaklaşımlar geliştirecek genç öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Küreselleşen çokdilli ve çokkültürlü dünya düzeninin gerektirdiği ihtiyaçlara göre güncellenmiş bir eğitim müfredatı ışığında hazırlanan lisans dersleri, alanında deneyimli, eğitim bilimleri, eğitim teknolojileri, dilbilim, dil edinim teorileri, toplumdilbilim, edimbilim, batı dilleri edebiyatı gibi Yabancı Diller Eğitimi’nin pek çok alt dalında uzmanlaşmış, gerektiğinde uzaktan eğitim verebilecek teknolojik bilgi ve donanıma sahip bir akademik kadro tarafından verilmektedir.

Üniversitemizin yurtdışında bulunan pek çok üniversite ile ERASMUS öğrenci ve öğretim elemanı değişim anlaşması bulunmakta olup, bu ikili anlaşma ile öğrencilerin mesleki alanlarında gözlem yapmaları ve kendilerini geliştirmelerine imkan sunar.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği programının eğitim ve öğretim süresi 4 yıl olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Programın başarı ile tamamlanabilmesi için 240 AKTS kredisinin ve 2.00/4.00 not ortalamasının sağlanması gerekmektedir.

Program dili İngilizce ve Türkçe olması nedeniyle bir yıllık hazırlık eğitimi vardır. Muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler lisans programına kayıt yaptırırlar.

Neden 29 Mayıs Yabancı Diller Eğitimi İngilizce Öğretmenliği

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği programı öğrenim süresi boyunca aşağıda belirtilen alanlarda imkanlar sunar:

 • Disiplinlerarası işbirliğine açık bir müfredat ve üniversite vizyonu ile lisans eğitimi alma olanağı,
 • Eğitim Bilimleri, Uygulamalı Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Dil ve Toplum, İngiliz Edebiyatı, Çeviribilimi, gibi Yabancı Diller Eğitim müfredatının içerdiği dallarda kapsamlı bir eğitim alma ve mezuniyet sonrası akademik kariyer için alanda uzmanlaşma fırsatı,
 • Uluslararası dil eğitimi standartları edinmiş, bilimsel bir bakış açısı kazanmış birer İngilizce öğretmeni ve bu alanda sürdürülen akademik çalışmaları yürütebilen birer araştırmacı olarak yetişme fırsatı,
 • Yabancı Dil Eğitimi kapsamında ortaya çıkan farklı teorik yaklaşımlar, kuramlar ve yöntemler konusunda kapsamlı bilgi ve pratiğe sahip bir akademik kadro ile çalışma fırsatı,
 • Bölümün yürüttüğü bilimsel projelerde yer alma ve bilimsel araştırmalar yürütme fırsatı,
 • Alanın önde gelen akademisyenlerinin düzenlediği ulusal ve uluslararası konferans, seminer, çalıştay gibi akademik faaliyetlerine katılma fırsatı,
 • Mesleki gelişime katkıda bulunacak olan seçkin ortaöğretim okullarında staj imkanı,
 • Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarından yararlanma fırsatı.

İş olanakları nelerdir?

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği programı mezuniyet sonrası aşağıda belirtilen alanlarda imkanlar sunar:

 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm devlet okullarında ve özel okullarda İngilizce öğretmenliği yapma fırsatı,
 • Yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmeniz durumunda, üniversitelerde öğretim elemanı olarak istihdam edilme fırsatı,
 • Dünyanın farklı ülkelerindeki dil okullarında İngilizceyi yabancı dil olarak öğretme imkanı,
 • Ulusal ve uluslararası şirketlerde çevirmen, rehber, yönetici, temsilci, editör gibi geniş iş imkanları,
 • Eğitim politikaları ve planlaması, müfredat geliştirme, materyal geliştirme ve değerlendirme ile öğretmen eğitimi gibi alanlarda çalışma imkanı.