Vizyon, Misyon ve Hedeflerimiz

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

 

Vizyon:

Yabancı Diller Eğitimi kapsamında ortaya çıkan farklı teorik yaklaşımların temel kuram ve yöntemleri konusunda gerekli bilgi sahibi olan ve bunu pratiğe geçirebilen; bu alanda bilimsel araştırma yapma konusunda gerekli bilimsel altyapıya sahip, farklı dillere, kültürlere ve eğitim sistemlerine eleştirel ve bilimsel yaklaşımlar geliştirecek genç öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Misyon:

Program, öğretmen adaylarının İngilizcelerinin geliştirilmesi için dilbilim, dil edinim, yabancı dil öğretim yöntemleri gibi alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.  Program, dâhilindeki seçmeli dersler ile öğrencilerin kültürel ve mesleki alanlarda kendilerini geliştirme olanağı sağlar. Öğretmen adaylarına İngilizceyi yabancı dil olarak öğretebilmek için gerekli donanımı sağlamayı hedeflemektedir.

Hedefler:

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı öğretmen adaylarına İngilizceyi yabancı dil olarak öğretebilmek için gerekli donanımı sağlayarak genç öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.