ÇAP Öğretim Planı (Fakülte dışı)

İngilizce Öğretmenliği Lisans Çap Programı Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü için Öğretim Planı (%30 İngilizce) sayfanın sonundadır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Çap Programı Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü İçin Öğretim Planı (% 30 İngilizce) sayfanın sonundadır.

 

 

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki   EK-21

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
FAKÜLTE DIŞI ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI (% 30 İngilizce)
 
I.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 2 3
EMB105 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 2 3
EGK105 Yabancı Dil I Z 2 0 2 3
ELT101 Reading Skills I Z 2 0 2 2
ELT103 Writing Skills I Z 2 0 2 2
ELT105 Listeninig and Pronunciation I Z 2 0 2 2
ELT107 Oral Communication Skills I Z 2 0 2 2
  Toplam 14 17
 
II.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB102 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 2 3
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 2 3
EGK106 Yabancı Dil II Z 2 0 2 3
ELT102 Reading Skills II Z 2 0 2 2
ELT104 Writing Skills II Z 2 0 2 3
ELT106 Listeninig and Pronunciation II Z 2 0 2 3
ELT108 Oral Communication Skills II Z 2 0 2 3
ELT110 Structure of English Z 2 0 2 2
        16 22
  Toplam 30 39
 
III.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB201 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 2 3
EMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 2 3
ELT201 English Learning and Teaching Approaches Z 2 0 2 3
ELT203 English Literature I Z 2 0 2 4
ELT205 Linguistics I Z 2 0 2 3
ELT207 Critical Reading and Writing Z 2 0 2 3
    12 0 12 19
  Toplam 42 58
 
IV.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB202 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 2 3
EMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2 3
ELT202 English Teaching Programs Z 2 0 2 3
ELT204 English Literature II Z 2 0 2 4
ELT206 Linguistics II Z 2 0 2 3
ELT208 Language Acquisition Z 2 0 2 3
    12 0 12 19
  Toplam 54 77
 
V.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB301 Sınıf Yönetimi Z 2 0 2 3
EMB303 Eğitimde Ahlâk ve Etik Z 2 0 2 3
ELT301 Teaching English to Young Learners I Z 3 0 3 5
ELT303 Teaching Language Skills I Z 3 0 3 5
ELT305 Language and Literature Teaching I Z 2 0 2 3
    12 0 12 19
  Toplam 66 96
 
VI.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 2 3
EMB304 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 2 3
ELT302 Teaching English to Young Learners II Z 3 0 3 5
ELT304 Teaching Language Skills II Z 3 0 3 5
ELT306 Language and Literature Teaching II Z 2 0 2 3
    12 0 12 19
  Toplam 78 115
 
VII.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMBE401 Öğretmenlik Uygulaması I Z 2 6 5 10
EMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 2 3
EGK401 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 2 3
ELT401 Developing Course Content in Teaching English Language Z 3 0 3 3
ELT403 Translation Z 3 0 3 3
    11 8 15 22
  Toplam 93 137
VIII.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMBE402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 5 15
EMB404 Okullarda Rehberlik Z 2 0 2 3
ELT402 Test Preparation and Assessment in English Language Teaching Z 3 0 3 4
    7 6 10 22
  Toplam 103 159
               
               
  Genel Toplam        
    Kredi AKTS        
  Toplam Kredi 103 159        
  Zorunlu Dersler 103 159        
  Seçmeli Dersler 0 0        
  Toplam Ders Sayısı 45        
  Zorunlu Ders Sayısı 45        
  Seçmeli Ders Sayısı 0        
               
               
 *Mezuniyeti için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.
               
 *Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır.
               

 

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki   EK-22

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÇAP PROGRAMI
EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
İÇİN ÖĞRETİM PLANI  (%30 İngilizce)
 
I.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 2 3
EMB105 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli I S 2 0 2 4
  Field Knowledge Elective I S 2 0 2 4
  Toplam     8 14
 
II.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB102 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 2 3
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 2 3
ELT110 Structure of English Z 2 0 2 2
  Meslek Bilgisi Seçmeli II S 2 0 2 4
  Field Knowledge Elective II S 2 0 2 4
        10 16
  Toplam     18 30
 
III.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB201 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 2 3
EMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 2 3
ELT201 English Learning and Teaching Approaches Z 2 0 2 3
  Field Knowledge Elective III S 2 0 2 4
  Meslek Bilgisi Seçmeli III S 2 0 2 4
    12 0 10 17
  Toplam     28 47
 
IV.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB202 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 2 3
EMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2 3
ELT202 English Teaching Programs Z 2 0 2 3
ELT208 Language Acquisition Z 2 0 2 3
    12 0 8 12
  Toplam     36 59
 
V.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB301 Sınıf Yönetimi Z 2 0 2 3
EMB303 Eğitimde Ahlâk ve Etik Z 2 0 2 3
ELT301 Teaching English to Young Learners I Z 3 0 3 5
ELT303 Teaching Language Skills I Z 3 0 3 5
ELT305 Language and Literature Teaching I Z 2 0 2 3
    12 0 12 19
  Toplam     48 78
 
VI.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 2 3
EMB304 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 2 3
ELT302 Teaching English to Young Learners II Z 3 0 3 5
ELT304 Teaching Language Skills II Z 3 0 3 5
ELT306 Language and Literature Teaching II Z 2 0 2 3
    12 0 12 19
  Toplam     60 97
 
VII.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMBE401 Öğretmenlik Uygulaması I Z 2 6 5 10
EMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 2 3
ELT401 Developing Course Content in Teaching English Language Z 3 0 3 3
    11 8 10 16
  Toplam     70 113
 
VIII.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMBE402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 5 15
EMB404 Okullarda Rehberlik Z 2 0 2 3
ELT402 Test Preparation and Assessment in English Language Teaching Z 3 0 3 4
    7 6 10 22
  Toplam     80 135
               
               
  Genel Toplam        
    Kredi AKTS        
  Toplam Kredi 80 135        
  Zorunlu Dersler 68 111        
  Seçmeli Dersler 12 24        
  Toplam Ders Sayısı 34        
  Zorunlu Ders Sayısı 28        
  Seçmeli Ders Sayısı 6        
               
 *Mezuniyeti için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.      
 *Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır.      
               
               

 

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki   EK-23

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÇAP PROGRAMI
EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ EDEBİYATI BÖLÜMÜ
İÇİN ÖĞRETİM PLANI (% 30 İngilizce)
I.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 2 3
EMB105 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli I S 2 0 2 4
  Field Knowledge Elective I S 2 0 2 4
  Toplam     8 14
 
II.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB102 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 2 3
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 2 3
ELT110 Structure of English Z 2 0 2 2
  Meslek Bilgisi Seçmeli II S 2 0 2 4
  Field Knowledge Elective II S 2 0 2 4
        10 16
  Toplam     18 30
 
III.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB201 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 2 3
EMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 2 3
ELT201 English Learning and Teaching Approaches Z 2 0 2 3
ELT205 Linguistics I Z 2 0 2 3
  Field Knowledge Elective III S 2 0 2 4
  Meslek Bilgisi Seçmeli III S 2 0 2 4
    12 0 12 20
  Toplam     30 50
 
IV.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu / Seçmeli T U K AKTS
EMB202 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 2 3
EMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2 3
ELT202 English Teaching Programs Z 2 0 2 3
ELT206 Linguistics II Z 2 0 2 3
ELT208 Language Acquisition Z 2 0 2 3
    12 0 10 15
  Toplam     40 65
 
V.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB301 Sınıf Yönetimi Z 2 0 2 3
EMB303 Eğitimde Ahlâk ve Etik Z 2 0 2 3
ELT301 Teaching English to Young Learners I Z 3 0 3 5
ELT303 Teaching Language Skills I Z 3 0 3 5
ELT305 Language and Literature Teaching I Z 2 0 2 3
    12 0 12 19
  Toplam     52 84
 
VI.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMB302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 2 3
EMB304 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 2 3
ELT302 Teaching English to Young Learners II Z 3 0 3 5
ELT304 Teaching Language Skills II Z 3 0 3 5
ELT306 Language and Literature Teaching II Z 2 0 2 3
    12 0 12 19
  Toplam     64 103
 
VII.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMBE401 Öğretmenlik Uygulaması I Z 2 6 5 10
EMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 2 3
ELT401 Developing Course Content in Teaching English Language Z 3 0 3 3
ELT403 Translation Z 3 0 3 3
    11 8 13 19
  Toplam     77 122
 
VIII.YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EMBE402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 5 15
EMB404 Okullarda Rehberlik Z 2 0 2 3
ELT402 Test Preparation and Assessment in English Language Teaching Z 3 0 3 4
    7 6 10 22
  Toplam     87 144
               
               
  Genel Toplam        
    Kredi AKTS        
  Toplam Kredi 87 144        
  Zorunlu Dersler 75 120        
  Seçmeli Dersler 12 24        
  Toplam Ders Sayısı 37        
  Zorunlu Ders Sayısı 31        
  Seçmeli Ders Sayısı 6        
               
 *Mezuniyeti için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.
 *Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır.